Общи условия
Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на ЙОАНА ЯНКОВА 2019 ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между ЙОАНА ЯНКОВА 2019 ЕООД и Клиента. 
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
а/ ЙОАНА ЯНКОВА 2019 ЕООД е търговско дружество с наименование „ЙОАНА ЯНКОВА 2019 ЕООД, ЕИК: 205767418 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив  4003,  ул. Победа 72, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазин: https://mebeliioana.com/
б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес https://mebeliioana.com/.
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

ЦЕНИ
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. ЙОАНА ЯНКОВА 2019 ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която се уточнява допълнително със служител на ЙОАНА ЯНКОВА 2019 ЕООД.